Testassistent

(uren in overleg met uitzicht op vaste uren en vaste aanstelling)

Functie-inhoud

Je valt onder de functionele verantwoordelijkheid van de regie behandelaren. Je werkt nauw samen met de orthopedagoog en orthopedagoog generalist, de overige behandelaren en ambulante begeleiders. De testassistent heeft als kerntaak psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren. Je bereidt psychologische onderzoeken voor en voert deze uit. Bij het afnemen van de tests en psychologische onderzoeken verricht je observaties ten aanzien van het gedrag en de werkwijze van de patiënt. Je geeft interpretaties aan de gegevens die voortkomen uit de psychologische onderzoeken en je verwerkt de gegevens in rapportages; deze bespreek je met de Gedragswetenschapper of Orthopedagoog Generalist. Met betrekking tot psychologische testonderzoeken geef je uitleg aan patiënten en medewerkers.

Concreet zijn de werkzaamheden als volgt:

 • Het verrichten van psychodiagnostisch (IQ-, neuropsychologisch-, persoonlijkheids-) onderzoek onder supervisie van een gedragswetenschapper;
 • Het creëren van optimale onderzoeksomstandigheden vanuit een goede werkrelatie met de patiënt en ouders;
 • Het verwerken van vragenlijsten die in het kader van diagnostiek zijn afgenomen;
 • Het helder en duidelijk kunnen rapporteren, schriftelijk en mondeling, gericht op de vraagstelling;
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de diagnostiekvergaderingen. 

Hier ga je werken

Praktijk HSN is een ambitieuze zorgorganisatie die hulp verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen met een interculturele ach­tergrond met gedrags- en psychosociale problematiek. Wij leveren specialistische zorg in de directe leefomgeving van de cliënt, thuis, op school of waar maar nodig. Samenwerking vinden we belangrijk en gaan dan ook een partnerschap aan met alle betrokkenen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante opleiding op tenminste HBO niveau (bijvoorbeeld psycho-diagnostisch werker of psychologie met het accent op diagnostiek;
 • Je bent geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);
 • Je herkent jezelf in aspecten als tactvol, integer en oplettend;
 • Je hebt affiniteit met de interculturele doelgroep;
 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • Je kunt jezelf staande houden binnen een groeiende en dus veranderende organisatie;
 • Je bent verbindend, flexibel, vervult een voortrekkersrol binnen het team en weet met humor jezelf en anderen te motiveren om elke dag weer het beste uit jezelf te halen. Beheersing van de Arabische taal is een pré.

Wij bieden

Een dynamische en uitdagende werkplek met veel ruimte voor vernieuwing in de zorg en eigen ontwikkeling. HSN is een groeiende organisatie en vacatures worden eerst intern aangeboden. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.


Informatie en solliciteren

Je sollicitatie kan je sturen naar info@praktijkhsn.nl en voor meer informatie kan je contact opnemen met Khadir Oulad Abdinnabi –  tel: 085-1054146.

 
WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS

Kennisbank

ARTIKELEN OVER

Cultuursensitieve hulpverlening

ARTIKELEN OVER

Ervaringsdeskundigen

ARTIKELEN OVER

Islamitische psychologen