Forensische specialisten

Forensische zorg

Praktijk HSN biedt geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en jong(volwassenen) die in aanraking komen met politie en justitie. Onze forensische specialisten bieden passende ambulante behandeling en diagnostiek. Wij hebben als doel om de client te ondersteunen in het voorkomen van het plegen van een nieuwe strafbare handeling. Onze aanpak onderscheidt zich door zingeving en een veel bredere manier van behandelen, ondersteunen en begeleiden, waardoor we een hoog succespercentage hebben. Wij helpen jongeren, jongvolwassenen en ouders met forensische zorg op maat in uiteenlopende omstandigheden en situaties, omdat we het beste uit iedereen willen halen.

Waarom kies je voor forensische zorg?

Forensische zorg is nodig bij mensen die psychische problemen hebben die vaak samenhangen met een (licht) verstandelijke beperking, verslavingsproblemen of andere problemen die kunnen leiden tot problemen. Forensische zorg wordt niet alleen ingeschakeld voor gevallen waarbij iemand al over de grens gegaan zijn. Het kan ook ingezet worden voor de gevallen waarbij het aannemelijk is dat mensen een strafbaar feit kunnen begaan, of op een andere manier een gevaar voor zichzelf of de omgeving kunnen betekenen.

Forensische zorg is daarmee niet alleen een manier van behandelen na het plegen van een strafbaar feit of een misdrijf, maar ook een manier van preventie. Met onze complete behandelingen zijn we in staat om beide manieren van forensische zorg op een optimale manier aan te bieden aan iedereen die dit nodig heeft.

Hoe kom je bij de forensische zorg terecht?

Er zijn niet alleen verschillende vormen van forensische zorg, ook de manier waarop je met deze vorm van zorg in aanraking komt, kan verschillen. Zo zijn er mensen die een gedwongen behandeling krijgen. De verplichting wordt door de rechter opgelegd en moet daadwerkelijk door de veroordeelde opgevolgd worden. Het is ook mogelijk om op een vrijwillige manier bij de forensische zorg terecht te komen. In dat geval kies je zelf voor een behandeling, zonder dat hier een directe verplichting voor is. Aanmelding voor forensische zorg op vrijwillige basis gebeurt in nagenoeg alle gevallen bij de huisarts, die een verwijzing opstelt waarmee je je aan kunt melden bij een aanbieder van forensische zorg.

Wat houdt forensische zorg bij Praktijk HSN precies in?

Forensische zorg begint bij Praktijk HSN altijd met een intakegesprek. In sommige gevallen zijn er meerdere intakegesprekken nodig om een goed beeld te krijgen van de problemen en de behandeling die het beste past bij de situatie. Tijdens dit proces praten we niet alleen met de patiënt, maar (na goedkeuring) ook met de verwijzende huisarts of rechter, en vragen we informatie op bij andere plekken, om zo een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.

De behandeling draait eigenlijk alleen maar om de patiënt, waarbij we ervoor zorgen dat zij hun eigen handelingen beter begrijpen, de consequenties inzien en beter weten waarom een bepaalde handeling niet door de beugel kan. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe routines, waarbij gedrag aangeleerd wordt dat wél acceptabel (lees: normaal) is. Binnen heel dit proces staat zingeving en aandacht voor de patiënt voorop. Wij geloven in een grondige aanpak op maat waarbij niet alleen aandacht ligt op ‘wat’, maar vooral op het ‘waarom’. Onze ervaring leert ons dat hierdoor veel betere resultaten behaald worden, waarbij het risico op terugval veel kleiner is.

WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS

Kennisbank

ARTIKELEN OVER

Cultuursensitieve hulpverlening

ARTIKELEN OVER

Ervaringsdeskundigen

ARTIKELEN OVER

Islamitische psychologen