Alle kennis en ervaring gebundeld

Expertisecentrum

Praktijk HSN is een expertisecentrum waar 17 jaar van kennis en ervaring gebundeld is rondom specialistische hulpverlening aan mensen met een interculturele achtergrond. Dit betekent dat er naast behandeling en begeleiding aan deze doelgroep ook focus is voor het delen van de Praktijk HSN expertise aan andere zorgorganisaties en professionals. Zingeving en identiteit zijn belangrijke factoren in het tegengaan van problematiek. Dit speelt een bijzondere rol in de hulpverlening van Praktijk HSN aan de doelgroep. Deze expertise wordt onder andere gedeeld door (gast)colleges, lezingen, workshops en trainingen.

De kracht van een intercultureel expertisecentrum

Mensen met verschillende achtergronden en gebruiken hebben andere gewoonten en gebruiken. Dat kan vanuit traditie zijn, of vanuit een samensmelting van de eigen cultuur met Nederlandse elementen. Dat betekent dat de ‘gewone’ Nederlandse zorg in veel gevallen niet toereikend is of niet tegemoet kan komen aan specifieke of afwijkende eisen en wensen.

Als intercultureel expertisecentrum hebben we niet alleen de kennis in huis om zorg op maat te bieden en onze medewerkers én cliënten te laten excelleren, we hebben ook de nodige ervaring (vanuit opleiding of eigen achtergrond) waarmee we zorgvraagstukken op een andere, nieuwe manier op kunnen pakken. Concreet betekent dit wat wij in huis hebben wat nodig is om al onze cliënten op een optimale manier te helpen en te begeleiden tijdens de processen. Ook delen we onze expertise graag met andere zorgaanbieders, scholen en andere organisaties en instellingen.

Wanneer kun je terecht bij ons?

Wij leveren specialistische zorg op maat voor jongeren, gezinnen en kleine kinderen. Dat betekent dat je ons altijd in kunt schakelen wanneer je zorg op maat nodig hebt. Onze doelstelling is het zorgaanbod zo duurzaam mogelijk te maken, met oog voor de effecten en doelstellingen op de langere termijn. Daar ben jij als cliënt namelijk het beste mee geholpen en op die manier kunnen we samen werken aan een leefbare, gezonde en verantwoorde situatie waarin iedereen in het huishouden krijgt waar hij of zij recht op heeft of nodig heeft om goed te kunnen leven.

Totaal zorgaanbod vanuit het intercultureel kenniscentrum

Omdat Praktijk HSN werkt met een eigen, vast team aan begeleiders, gedragswetenschappers en mensen die behandelingen uitvoeren, kun je rekenen op een consistent zorgaanbod waarbij altijd bekend is wat de wensen zijn en met welke factoren rekening gehouden moet worden. Wij bieden een compleet aanbod aan zorg aan, waardoor je zeker weet dat je altijd met alle zorgvraagstukken bij ons terecht kunt. Dat maakt het niet alleen makkelijker voor jou; wij vinden het ook een prettig idee om al onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, want dát is waar Praktijk HSN voor opgericht is. Zo kun je bij ons alles vinden op het gebied van diagnostiek, behandeling, en begeleiding tijdens en na de behandeling. Op al deze vlakken zijn wij expert en we delen onze kennis en ervaring graag met anderen.

Verbreiding van kennis als sleutel tot passend zorgaanbod

Wij delen onze kennis graag. Wil je ons inschakelen voor het geven van een college, lezing, training of wil je gewoon eens met ons overleggen over de mogelijkheden? Neem dan vooral contact met ons op, zodat we kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS

Kennisbank

ARTIKELEN OVER

Cultuursensitieve hulpverlening

ARTIKELEN OVER

Ervaringsdeskundigen

ARTIKELEN OVER

Islamitische psychologen