wetenschappelijk bewezen effectieve methoden

Behandelmethode

Voor klachten als angst, somberheid (depressie), dwang en trauma gerelateerd wordt cognitieve gedragstherapie (CGT) ingezet. CGT is een psychotherapie die je anders leert kijken naar situaties en je eigen gedrag. Daarnaast behandelen we trauma’s met EMDR.

Behandelmethode

Kickboks therapie

Veel jongeren vinden het lastig om in therapie setting te werken aan doelen op het gebied van emotieregulering en agressie. Om toch te kunnen werken aan deze doelen op een wijze die effectief en passend is, is binnen het expertisecentrum de kickboks therapie methode ontwikkeld. Kickboksen is een populaire sport onder vele jongeren en blijkt daarnaast een effectieve manier om te werken aan emotieregulering en agressie problematiek. Jongeren ervaren minder spanning en druk bij deze vorm van therapie dan traditionele gesprekstherapie gericht op dezelfde behandeldoelen.

Als je een schip wilt bouwen trommel dan geen mensen op om hout te verzamelen. Ga geen werk verdelen en geef geen ordes. Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de eindeloze zee.

Behandelmethode

Zinsgeving

Links een quote van de Franse schrijver Antoine de Saint-expory, vat samen hoe we zingeving gebruiken in de hulpverlening aan onze cliënten. Zingeving is de behoefte dat wat we doen in het leven een waarde heeft en gaat over de betekenis die aan gebeurtenissen worden gegeven. Het inzetten van zingeving is een duurzame manier om hulp te verlenen. Het is altijd persoonlijk en sluit hiermee dus altijd goed aan bij de persoonlijke betekenisverlening van een cliënt. HSN zet zingeving in door het gebruik van het Fitra Model. Deze is binnen het expertisecentrum ontwikkeld.

Slide
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”
Slide-2
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”
Slide-3
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”
Behandelmethode

Tadabor

Tadabor betekent overpeinzen en heeft als primair doel om mensen te begeleiden in het aanleren van een coping strategie vanuit zingeving. De sessies worden altijd gekoppeld aan een hulpvraag waardoor er tegelijkertijd gewerkt wordt aan het verminderen van (gedrags)problematiek.
Behandelmethode

Fitra model

Het Fitra Model is een zingevingsmethode waarin universele waarden ten grondslag liggen. Het model biedt een kader om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de waarden die voor de cliënt belangrijk zijn. Het model is een effectieve manier om eventuele discrepantie aan te tonen tussen deze waarden en het feitelijke leven van de cliënt. Deze discrepantie is de basis voor motivatie en daarmee gedragsverandering. Vanuit het expertisecentrum worden er trainingen geboden om andere professionals op te leiden in het werken met dit model.
Behandelmethode

Indentiteitsmethodiek

Veel interculturele jongeren groeien op in conflicterende milieus. Er bestaat een mismatch tussen de verschillende contexten waarin zij zich begeven. Wanneer jongeren niet geworteld zijn en dus niet weten waar ze voor staan, wie ze zijn en wat ze willen, kunnen er identiteitsproblemen ontstaan. Een mogelijk gevolg hiervan is (gedrags)problematiek en zelfs politiecontact. Binnen de behandelingen van HSN speelt identiteitsontwikkeling een belangrijke rol.
WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS

Kennisbank

ARTIKELEN OVER

Cultuursensitieve hulpverlening

ARTIKELEN OVER

Ervaringsdeskundigen

ARTIKELEN OVER

Islamitische psychologen