Gedragsweterschapper

Heb jij een scherp analytisch vermogen, ben je in staat een coachende rol aan te nemen binnen een nieuw groeiend team en heb je minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening als gedragswetenschapper? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zijn wij?

Praktijk HSN is een ambitieuze zorgorganisatie die hulp verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen met een interculturele ach­tergrond met gedrags- en psychosociale problematiek. Wij leveren specialistische zorg in de directe leefomgeving van de cliënt, thuis, op school of waar maar nodig. Samenwerking vinden we belangrijk en gaan dan ook een partnerschap aan met alle betrokkenen.

Wij staan voor:

 • Het bieden van diagnostiek, behandeling en begeleiding op maat dat aansluit bij de (interculturele) achtergrond van mensen.
 • Het bieden van een brug naar oplossingen: hulp in de eigen taal indien nodig én een klinische interculturele blik.
 • Wij geloven dat iedereen kan excelleren en pakken proble­matiek aan met aandacht voor identiteit en zingeving.

De functie:

Als gedragswetenschapper zet je jouw kwaliteiten voornamelijk in ter ondersteuning van de ambulant hulpverleners binnen het team HSN. Je ondersteunt hen bij het analyseren van hun casussen en denkt mee over de vervolgstappen die zij kunnen zetten. Tijdens multidisciplinaire overleggen adviseer je de ambulant hulpverleners rondom kernbeslissingen zoals het verlengen of afsluiten van beschikkingen. Vanuit jouw interculturele kennis en expertise op het gebied van onder andere ontwikkelingspsychologie, beschermende- en risicofactoren voor het onbedreigd opgroeien van kinderen en opvoeding zet je de ambulant hulpverleners aan het denken over de voor- en nadelen van verschillende opties.

Als gedragswetenschapper ondersteun je ambulant medewerkers zowel individueel als in teamverband. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je leest mee met rapportages over de cliënten en verwerkt deze informatie in jouw tips en adviezen. Daarnaast coach je de ambulant hulpverleners ook in hun persoonlijke ontwikkeling als professional. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij gesprekken, huisbezoeken of begeleide bezoeken.

In het kader van kennisdeling organiseer je ook trainingen of verzorg je coaching voor collega’s, instanties, scholen en andere betrokkenen bij Praktijk HSN. Daarnaast vind je het ook leuk om een bijdrage te leveren aan het mede-ontwikkelen van innovatieve en verbeterde werkwijzen en de implementatie hiervan. 

Praktijk HSN is een groeiende organisatie. Wij vragen van onze professionals een flinke dosis aan flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en kunnen werken in teamverband.

Jouw toegevoegde waarde:

 • Ondersteunen van ambulant hulpverleners bij het op- en bijstellen van de lijn in de hulpverlening en de daarbij behorende rapportages;
 • Adviseren van ambulant hulpverleners bij het nemen van (kern)beslissingen in multidisciplinair overleg;
 • Deskundigheidsbevordering van ambulant hulpverleners door middel van het bespreken van casuïstiek;
 • Geven van vakinhoudelijke ondersteuning;
 • Leveren van bijdragen aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.

Wie zoeken wij?

 • Een afgeronde WO-opleiding met specialisme jeugd, zoals orthopedagogiek of psychologie;  
 • Registratie SKJ (of de mogelijkheid om je te registreren);
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening;
 • Kennis van wet- en regelgeving van en met betrekking tot Jeugdzorg, zowel in vrijwillig als justitieel kader;
 • Kennis van meerdere (jeugd)problematieken, denk aan opvoed- en opgroeiproblematiek, gedragsproblematiek, kindermishandeling/ misbruik, psychosociaal en psychiatrische problematiek;
 • In bezit van rijbewijs en eigen vervoer;
 • In het bezit van een VOG;
 • Beheersing van de Arabische taal is een pré;
 • ZZP’ers zijn ook welkom om te solliciteren.

Dit bieden wij:

Het brutosalaris is marktconform en afhankelijk van ervaring. Ieder jaar in december ontvang je een vaste eindejaarsuitkering over de uitbetaalde maandsalarissen in het kalenderjaar.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie, met uitzicht op een vaste aanstelling en groei binnen Praktijk HSN.

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@praktijkhsn.nl o.v.v. ‘sollicitatie gedragswetenschapper’. 

WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS

Kennisbank

ARTIKELEN OVER

Cultuursensitieve hulpverlening

ARTIKELEN OVER

Ervaringsdeskundigen

ARTIKELEN OVER

Islamitische psychologen