over-ons-1
WIE ZIJN WIJ

Praktijk HSN Specialist in interculturele jeugdhulpverlening

Wij leveren specialistische zorg in de directe leefomgeving van de kinderen, jongeren en gezinnen. Thuis of waar maar nodig. Wij geloven dat iedereen kan excelleren en pakken problematiek aan met aandacht voor identiteit en zingeving. Duurzaam hulp bieden aan interculturele jongeren kan alleen als je op zoek gaat naar de intrinsieke motivatie van mensen om hun welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren. Onszelf overbodig maken als hulpverlener is waar we binnen Praktijk HSN naar streven.

Excelleren naar vermogen

Waar staat HSN voor?

HSN staat voor het woord Ihsan, dit is een Arabische term voor verfraaiing, perfectie en excellence.

Praktijk HSN vertaalt het naar excelleren naar je vermogen. Onze medewerkers ondersteunen de cliënten om de beste versie van zichzelf te worden! Praktijk HSN heeft een vast team aan ambulante begeleiders, behandelaren en gedragswetenschappers. Wij kunnen de cliënten een totaalaanbod aan zorg verlenen. Praktijk HSN heeft op dit moment geen wachtlijsten.

Slide
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”
Slide-2
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”
Slide-3
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”

Jennet Ahbouk

Khadir Oulad Abdinnabi

Betül Akin

(forensisch) Orthopedagoog Generalist i.o/ HO Docent

Jennet Ahbouk (MSC.)

“De interculturele doelgroep en haar krachten en uitdagingen heeft me sinds mijn 15e jaar geboeid. Op die leeftijd ben ik gestart met een werkgroep die activiteiten bood aan interculturele jongeren. In de jaren die volgde heb ik in verschillende steden in Nederland met deze doelgroep gewerkt. In mijn rol als forensisch gedragswetenschapper en mijn rol als docent in het hoger onderwijs zocht ik een manier om de hiaten in de hulpverlening aan deze groep te dichtten. Dit is uiteindelijk samengekomen in Praktijk HSN. Duurzaam hulp bieden kan alleen als je op zoek gaat naar de intrinsieke motivatie van mensen om hun welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren.

Investeren in identiteit en zingeving blijkt daarin effectief. Onszelf overbodig maken als hulpverlener is waar we binnen HSN naar streven. Dat kan door mensen te leren zelf te putten uit bronnen. Wij helpen ze dat te ontdekken naast het bieden van de reguliere behandeling/begeleiding gericht op klachten- en problemenreductie”.

Khadir
Gezins- jeugdhulpverlener / Trainer Identiteit

Khadir Oulad Abdinnabi

“Weten wie je bent is belangrijk om te bepalen waar je heen wilt. Als hulpverlener heb ik de afgelopen jaren intensief gewerkt met jonge mensen die de maatschappij over het algemeen liever kwijt is dan rijk. Ik vind het een uitdaging en eervol om juist hen weer enig perspectief te bieden. Hoe divers deze groep ook is, ze hebben gemeen dat ze bewust of onbewust een beter leven wensen. Het is mooi dat we binnen HSN kunnen doen wat nodig is om echt hulp te verlenen. Outreachend, flexibel, absolute maatwerk en aansluitende methode om mensen weer hoop te bieden. We werken aan doelen die zowel het gezin als de betrokken jongere vooruit helpen.”

Gedragswetenschapper

Betül Akin

“ Als gedragswetenschapper verricht ik diagnostiek om inzicht te krijgen in de oorzaak van de problematiek en voeren wij gerichte behandeling uit. Dit doen wij met oog voor identiteit en zingeving. Het is mooi om binnen Praktijk HSN deze krachten van mensen naar voren te brengen en zo te zien hoe zij succeservaringen opdoen.”.

WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS​

Kennisbank

ARTIKELEN OVER

Cultuursensitieve hulpverlening

ARTIKELEN OVER

Ervaringsdeskundigen

ARTIKELEN OVER

Islamitische psychologen