over-ons-1
WIE ZIJN WIJ

Praktijk HSN Specialist in interculturele jeugdhulpverlening

Wij leveren specialistische zorg in de directe leefomgeving van de kinderen, jongeren en gezinnen. Thuis of waar maar nodig. Wij geloven dat iedereen kan excelleren en pakken problematiek aan met aandacht voor identiteit en zingeving. Duurzaam hulp bieden aan interculturele jongeren kan alleen als je op zoek gaat naar de intrinsieke motivatie van mensen om hun welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren. Onszelf overbodig maken als hulpverlener is waar we binnen Praktijk HSN naar streven.

Excelleren naar vermogen

Waar staat HSN voor?

HSN staat voor het woord Ihsan, dit is een Arabische term voor verfraaiing, perfectie en excellence.

Praktijk HSN vertaalt het naar excelleren naar je vermogen. Onze medewerkers ondersteunen de cliënten om de beste versie van zichzelf te worden! Praktijk HSN heeft een vast team aan ambulante begeleiders, behandelaren en gedragswetenschappers. Wij kunnen de cliënten een totaalaanbod aan zorg verlenen. Praktijk HSN heeft op dit moment geen wachtlijsten.

Slide
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”
Slide-2
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”
Slide-3
_MISSIE GESLAAGD
Mij is het gelukt!
“Praktijk HSN heeft mij o.a. geholpen om met mijn argressie om te gaan door middel van de kickbox therapie.”
WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS​

Kennisbank

ARTIKELEN OVER

Cultuursensitieve hulpverlening

ARTIKELEN OVER

Ervaringsdeskundigen

ARTIKELEN OVER

Islamitische psychologen