Praktijk HSN

  • Wij houden jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond uit de criminaliteit.
  • Wij geloven in de potentie van iedere cliënt
  • Wij helpen ze vanuit hun eígen perspectief
  • Wij richtten ons op de wortels van problemen
  • Wij betrekken ook het systeem, als het moet in de eigen taal
  • Wij werken vanuit empowerment
  • Cliënten raken geworteld
  • Recidive is geen optie meer
  • Zelfredzaamheid is het resultaat.

Veel jongeren groeien op met twee culturen. Sommige groeien op tussen twee culturen. Als jongeren niet geworteld zijn, niet weten wat hun identiteit is, kunnen er problemen ontstaan. Bekijk het filmpje om meer te weten over het ontwortelingsproces als verklaring en oplossing voor gedragsproblematiek! Heb je een opmerking, vraag of feedback? Laat het ons weten!

Re-integratie ex- gedetineerden

Onze trajecten met (ex-) gedetineerden starten we bij hoogste voorkeur in detentie.

Preventieprogramma’s

Zorgen dat jongeren niet in de criminaliteit belanden is effectiever dan ze eruit krijgen.

Systeembegeleiding

Tijdens onze trajecten betrekken we zo veel mogelijk de familie van cliënten.

Behandeling

Onze behandelingen zijn maatwerk en richtten zich op de diepliggende waarden van de specifieke cliënt.

Wat zeggen onze partners over ons?

Rogier Donk

Operationeel expert wijkagent Politie Midden- Nederland

“ik ben onder de indruk van de gedrevenheid van Jennet en haar bijzondere aanpak. Het is heel duidelijk dat Jennet goed weet waar zij en haar team het over hebben. Ze hebben een goed beeld van de huidige zorgsituatie onder de bevolking van Kanaleneiland en bieden een kundig programma aan. Terug naar de basisprincipes van het bestaan doormiddel van het beluisteren van de Koran spreekt mij het meest aan en ik zie dit als een kans voor jongeren die in de reguliere hulpverlening geen aansluiting vinden. Ze leren zichzelf kennen en waarderen op een manier die ze op dit moment in deze vorm ergens anders helaas niet kunnen vinden. Deze groep jongeren is in Kanaleneiland helaas te groot en de vraag naar HSN is daarom ook toenemend. Juist als de reguliere hulpverlening geen antwoord meer geeft aan de hulpvraag van jongeren die het, het hardst nodig hebben blijft HSN aangehaakt. Ik zie dat HSN dus in dit gat kan springen en zo de groep jongeren met een culturele Marokkaanse/islamitische achtergrond kan bereiken”

Mamoun Loukili

Senior opleidingskundig coördinator interventies, Reclassering Nederland

“HSN is een betrouwbaar en een deskundige partner. Zij ondersteunen ons bij een ontwikkeling van een programma. Ze werken met een uitgesproken visie in ondersteuning van jongeren en mensen met een moslim achtergrond. De inzet van HSN heeft meer inzicht in de doelgroep met migratie achtergrond binnen forensische zorg/justitieel kader opgeleverd. Hun Fitra-model is van toepassing voor alle doelgroepen. Ze werken vanuit universele menselijke waarden om het individu sterker in zijn kracht te zetten. Hun specialisme is een aanvulling voor de reguliere hulpverlening. Hun werkwijze van gelijkwaardigheid maakt dat ze snel het vertrouwen krijgen van de doelgroep. Als sleutelfiguur binnen de gemeente Utrecht meen ik dat HSN een verrijking is voor de samenleving. HSN kan de doelgroep die in rolverwarring zit, ondersteuning bieden om een mooie Hybride (zowel Nederlandse als Marokkaanse identiteit) bestaan te leiden”

Caroline Sarolea

MT lid Stichting Al Amal

“HSN heeft een combinatie van expertise & vaardigheden die maar weinigen in Utrecht hebben: kennis van de islam, gecombineerd met uitgebreide ervaring in de specialistische hulpverlening én het vermogen echt te luisteren & geduld te hebben, maakt HSN tot een hulpverleningsorganisatie die jongeren kan bereiken die door veel hulpverleners niet bereikt worden of al zijn ‘opgegeven’. Ze kijken over de grenzen heen van de eigen expertise en maakt gemakkelijk verbindingen met partners in het werkveld. HSN zorgt er niet alleen voor dat haar cliënten zich bewust worden en inzicht krijgen in hun eigen handelen maar ook dat ze het leven weer op positieve manier vorm kunnen gaan geven. Dit doen ze uiterst professioneel. De kennis van HSN van de islam, in combinatie met de expertise als forensische specialistische hulpverlener zijn onmisbaar in het kunnen bereiken van een specifiek groep jongeren die onzichtbaar en zorgmijdend zijn. Het gaat daarbij ook vaak om jongeren die anderen tot overlast zijn.”

Amina Tazouagh

 Intern Begeleider Basisschool Al Hambra

“HSN heeft laten zien dat ze kunnen schakelen tussen groepen (ouders en kinderen) en belevingswereld (westerse en islamitische) en slaan op een productieve wijze een harmonieuze brug. Kinderen leren zo dat succesvol burgerschap prima rijmt met hun religieuze identiteit die hedendaags onder vuur ligt. Deze benaderingswijze is cruciaal in het voorkomen van problemen in de pubertijd die we veelal zien ontstaan bij deze groep. Hun fitrah model gaat uit van het principe dat mensen (ongeacht kleur, etniciteit of klasse) een menselijke blauwdruk van nature hebben en dus in essentie universele waarden delen. HSN leert professionals aan de hand van dit model om weer de menselijke blauwdruk als vertrekpunt te nemen in de hulpverlening en die universele waarden te herkennen bij cliënten om aan beide zijde het draagvlak voor hulpverlening te vergroten.Voor de doelgroep waar ik mee werk voorzie ik dat de inzet van HSN op grote schaal zal zorgen voor significante vermindering van problematiek op langere termijn”

Laatste nieuws

HSN heeft haar eerste jubileum gevierd!

  Samen met collega's, partners, cliënten en geïnteresseerden hebben we deze bijzondere dag beleefd. We hebben onze hart opgehaald met lekkernijen uit verschillende wereldkeukens,...

Lees meer

Onze blog is opgepakt door diverse media!

Onze blog is opgepakt door diverse media. Omroep Gelderland heeft een reportage gemaakt waarin onze gedragswetenschapper te zien is. De reportage is terug te zien via onderstaande link....

Lees meer

Namens alle Nederlandse jongeren die Marokkanen worden genoemd

Marokkanen! Marokkanen! Marokkanen! Je gaat er vanzelf een hekel aan krijgen. Of wacht: ik heb een Marokkaanse achtergrond. De meeste van onze jongeren die we binnen Omar Gym en Praktijk HSN begeleiden, hebben een Marokkaanse achtergrond. Mijn kinderen hebben een...

Lees meer

Opdrachtgevers