Over ons

Excelleren naar vermogen

Missie

Praktijk HSN biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Visie

Praktijk HSN wil een significante rol spelen in de hulpverlening en wil toonaangevend zijn in de innovatieve en deskundige behandelmethoden die zij handhaven. De kennis en ontwikkelingen die HSN creëert wil zij verder delen met professionals, om deze vervolgens toe te kunnen passen in de praktijk. Door trainen van professionals kunnen ook cliënten in andere zorginstellingen profiteren van deze werkwijze. Zo komen wij tot succesvolle, aansluitende zorg, voor een doelgroep die nog te vaak op een onjuiste manier wordt behandeld.

Jennet Ahbouk (MSC.)

(forensisch) Orthopedagoog Generalist i.o/ HO Docent

“De interculturele doelgroep en haar krachten en uitdagingen heeft me sinds mijn 15e jaar geboeid. Op die leeftijd ben ik gestart met een werkgroep die activiteiten bood aan interculturele jongeren. In de jaren die volgde heb ik in verschillende steden in Nederland met deze doelgroep gewerkt. In mijn rol als forensisch gedragswetenschapper en mijn rol als docent in het hoger onderwijs zocht ik een manier om de hiaten in de hulpverlening aan deze groep te dichtten. Dit is uiteindelijk samengekomen in Praktijk HSN. Duurzaam hulp bieden kan alleen als je op zoek gaat naar de intrinsieke motivatie van mensen om hun welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren.

Investeren in identiteit en zingeving blijkt daarin effectief. Onszelf overbodig maken als hulpverlener is waar we binnen HSN naar streven. Dat kan door mensen te leren zelf te putten uit bronnen. Wij helpen ze dat te ontdekken naast het bieden van de reguliere behandeling/begeleiding gericht op klachten- en problemenreductie”.

Khadir Oulad Abdinnabi

Gezins- jeugdhulpverlener / Trainer Identiteit

“Weten wie je bent is belangrijk om te bepalen waar je heen wilt. Als hulpverlener heb ik de afgelopen jaren intensief gewerkt met jonge mensen die de maatschappij over het algemeen liever kwijt is dan rijk. Ik vind het een uitdaging en eervol om juist hen weer enig perspectief te bieden. Hoe divers deze groep ook is, ze hebben gemeen dat ze bewust of onbewust een beter leven wensen. Het is mooi dat we binnen HSN kunnen doen wat nodig is om echt hulp te verlenen. Outreachend, flexibel, absolute maatwerk en aansluitende methode om mensen weer hoop te bieden. We werken aan doelen die zowel het gezin als de betrokken jongere vooruit helpen.”

Soumaya el Kadiri

Projectmedewerker Zingeving – Geestelijk verzorger

“Mijn passie ligt in het op zoek gaan naar wie mensen ten diepste zijn. Ik vind het belangrijk dat mensen ‘echt’ gezien worden. Dit vraagt van mij als professional om me helemaal af te stemmen op mijn gesprekspartner.
In mijn bijdrage aan de projecten van praktijk HSN is mijn passie voornamelijk terug te vinden in de ‘waartoe’ vraag, die ik vaak stel. De vraag naar het waartoe heeft voor mij betrekking op hoe verhoudt dat wat we doen zich tot wie we zijn als mens en in het verlengde daarvan hoe verhoudt dat wat we doen zich tot de desbetreffende doelgroep , of liever gezegd voor wie we het doen. Vragen naar het waarom raken naar mijn idee aan zingeving en betekenisgeving. Vanuit HSN dragen wij daarmee bij aan een zinvolle participatie van jongeren en dus aan de samenleving als geheel”.

Adnane Askali

Kickboks Therapeut / Pedagogische hulpverlener

“Sinds 2016 ben ik actief als pedagogisch hulpverlener. Veel langer ben ik actief als kickbokers en ben daarin sinds 2016 doorgegroeid als Kickbokstherapeut/coach. Ik heb de afgelopen jaren voornamelijk gewerkt met jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en forse gedragsproblemen. Veel van deze jongeren hebben een multiculturele achtergrond. Door goed aan te sluiten bij hun belevingswereld lukt het mij om ze positief te beïnvloeden. Ik gebruik kickboksen als diagnostisch middel waarbij ik jongeren een uitlaatklep en communicatiemiddel geef waarbij ze niet altijd even veel hoeven te zeggen om te laten blijken hoe het met ze gaat. Vanuit daar kan ik samen met mijn collega behandelaar kijken wat daarbij het beste behandelplan is om een jongere daarin te laten ontwikkelen. Daarnaast werk ik middels deze therapie ook aan behandeldoelen op het gebied van emotieregulering en weerbaarheid. Als professional kijk ik altijd naar de potentie van iedere persoon omdat ik geloof dat iedereen kan groeien”.

Aanmelden of verwijzen? Dat kan!