Expertisecentrum

Excelleren naar vermogen

Expertisecentrum

HSN is een expertisecentrum waar 17 jaar van kennis en ervaring gebundeld is rondom specialistische hulpverlening aan mensen met een interculturele achtergrond. Dit betekent dat er naast behandeling en begeleiding aan deze doelgroep ook focus is voor het delen van de HSN expertise aan andere zorgorganisaties en professionals. Zingeving en identiteit zijn belangrijke factoren in het tegengaan van problematiek. Dit speelt een bijzondere rol in de hulpverlening van HSN aan de doelgroep. Deze expertise wordt onder andere gedeeld door (gast)colleges, lezingen, workshops en trainingen..

Trainingen

Binnen het expertisecentrum worden trainingen op maat ontwikkeld. Thema’s van deze trainingen vallen allen binnen het domein van expertise, zoals intercultureel vakmanschap, forensische hulpverlening aan interculturele jongeren, identiteitsontwikkeling en zingeving. Deze trainingen worden altijd op maat, naar de vraag en context van de opdrachtgever gemaakt. Voorbeelden van eerder gegeven trainingen zijn te vinden op de Nieuws pagina.

Loop jij of je organisatie tegen knelpunten aan rondom hulpverlening aan de interculturele doelgroep? Neem dan contact met ons op!

Aanmelden of verwijzen? Dat kan!